آقای رئیس جمهور، اینا واسه خاله ات هیچ چی نیستمی گن یه روز یه پسر بچه ای با خاله محترم در خیابان های قدیم تهران قدم می زدن، یهو پسره چشمش میفته به یه نره خر که آلت مبارکش بلند شده بوده. پسره از خاله اش می پرسه:" اون چیه خاله؟". خاله محترم هم که حسابی خجالت کشیده بوده می گه:" هیچ چی خاله".

فردای همون روز همون پسره با باباش از همونجا رد می شده که یهو با همون خر و همون حالت رو به رو می شه. از بابای محترم می پرسه که:" بابا جان، اون چیه؟". بابا هم خیلی جدی و با کمی نگرانی از بزرگی فلان الاغ می گه:" ...یر خره". پسر عزیز از باباش می پرسه:" آخه دیروز از خاله پرسیدم، اون گفت هیچ چی نیست". مرد که مثل اینکه از خانواده عیال هم دل پری داشت در اومد که:" بعله؛ واسه خاله ات هیچ چی نیست".

حالا حکایت این همه تحریم و مشکلات اقتصادی و مالی مردمه که داره روح و روان مردم رو می خراشه. به همه اینها اضافه کنید فشارهای دولت بر مردم که با این فشارها می خواد بگه حتی با این تحریم ها من هنوز قوی و مقتدر هستم. از طرفی نمایندگان آقایان دستمال به دست به دنبال 2 تا کشور مضحک هستند که به نفع اونا در مجامع بین المللی رای بده، و از طرفی این احمدی نژاد صبح تا شب با اون قیافه مضحکش سخنرانی می کنه که:" این تحریمها که چیزی نیست، این تحریمها که اثری نداره". یکی نیست به این میمون بگه:" ای مموتی، ای احمدی نژاد آی کیو، اینا برا خاله ات هیچ چی نیست، اینا رو خاله ات تاثیری نداره".

1 comment:

Anonymous said...

من همیشه لز تطابق تاریخ لذت می برم مخصوصا در این مورد
حالا نمی شد خامنه ای شو بیشتر کنی؟ دی: