ویکی لیکس// سفیر اتریش در ایران: مرضیه وحید دستگردی یکجور عروسک خیمه شب بازی استدر یکی از اسناد ویکی لیکس بر ملاقاتهای سفیر اتریش با مقامات ایرانی از جمله رفسنجانی، خاتمی، مشایی، مرضیه وحید دستگردی و دیده های او پس از انتخابات پرداخته شده است.

سفیر اتریش در مورد ملاقاتی که با مرضیه وحید دستگردی وزیر بهداشت داشته است می گوید که او علاقمند بود تا اولین وزیر زن ایران {بعد از انقلاب. مترجم} را ببیند.

سفیر اتریش مرضیه وحید دستگردی را یک جور عروسک خیمه شب بازی و بدون اعتماد به نفس تشریح می کند در حالی که دارای مدارک دانشگاهی خوبی برای پست وزارت است. او عضوی از خانواده لاریجانی است تا این خاندان علاوه بر پست هایی در مجلس و قوه قضائیه نماینده ای نیز در قوه مجریه داشته باشد. در این ملاقات از امکان همکاری بین بیمارستانهای اتریش، آموزش و روابط نفر به نفر در موضوعات پزشکی بحث شده است.


No comments: