نقشه یک توهم بزرگ

برای دیدن جزئیات نقشه روی آن کلیک کنید.

بر هر آدم با عقل وشعوری واضح و مبرهن است که مردم ایران در شرایط بسیار حساسی زندگی می کنند و در نبردی نابرابر در تلاشند که آزادی های اولیه انسانی و اجتماعی و سیاسی خود را به دست بیاورند. در همین حال گروهی نادانسته (سعی می کنم خوشبین باشم) سعی می کنند که با کوبیدن به طبل تجزیه طلبی کشور پهناور ایران به بهانه پان تووورکیسم به منحرف کردن مسیر اندیشه افراد بپردازند. هر چند وضعیت کشورهای جدا شده از ایران در طول دوره قاجار و پهلوی نشان می دهد که مردم این کشور ها از یک چاه کوچک به چاه ای افتاده اند که قرن ها تلاش لازم است که به پیشرفت علمی، سیاسی و اجتماعی همین کشور عقب نگه داشته شده ایران برسند. دیکتاتوری وحشیانه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان و بحرین نتیجه استقلال کشورهاییست که هیچ سابقه تاریخی و فرهنگی از خود ندارند.
این نقشه ابرقدرت آینده " آ.ذربا.یجان بزرگ" را که با زحمت فراوان تهیه کرده ام به همه پان توورک ها تقدیم می کنم تا بخاطر خدا دست از سر ما بردارند تا به غم دست و پنجه نرم کردن هر روزه با این سیستم مریض ظالم بپردازیم و انرژی اطلاع رسانی و تفکر افراد در داخل و خارج از کشور به سوی پاسخگویی به ادعاهای واهی معطوف نشود.

41 comments:

امير said...

عزيزان:
اين سياستهاي تحريك والقا قوم پرستي ، وطرح اختلافات بين اقوام يك كشور ،صددر صد از طرف دشمنان ملت مي باشد چون زوال ومرگ آنهارا به تاخير مي اندازد؛ تمام قوايمان را صرف حذف اين ر‍‍ژيم منحوس از سر مردم بنمائيم وبطور حتم در آينده قدرت سياسي از آن مردم خواهد بود،وكشور بصورت ايالتي اداره خواهر شد.

mowj said...

یکی از علل حس کینه ورزی ترک ها نسبت به فارس ها از همین کارهای شماست. مطمئن باشد اگر ادامه دهید حس ملی گرایی را در سایرین هم شعله ور میکنید، و دیر یا زود این وطن به دست شماها تجزیه خواهد شد.

Anonymous said...

آقاجان بیان آذربایجانشونو بردارن واسه خود خودشون ما نخواستیم ولی ما آذربایجان رو با خامنه ای تحویل میدیم (موسوی رو یادگاری نگه میداریم) مال بد بیخ ریش صاحبش ...

Anonymous said...

Azerbaijan dast az sar shoma bar dashteh. Shoma dast az sar Azerbaijan bar nemidarid. Ba tahghirha ba tohinha ba mahroom kardaneshoon az dars khondan be zaboneh khodeshonn! Democracy azadi aghvam ham hast...

Anonymous said...

آذری ها مردمی فوق العاده بیغیرت هستند و کمترین حس وطن پرستی و ناموس دوستی ندارند. این "خرها" اگر از ایران جدا بشند میخوان برن زیر دیکتاتوری جمهوری آذربایجان یا زیر یوغ اردوغان ترکیه؟ یا اینکه دوست دارند خط مقدم جنگ ترک ترکیه و کردستان باشند؟ خلایق هرچه لایق

Anonymous said...

آذریها نژادپرستند !!!

dr vetendost said...

this is a rasism, that shows how much these rasists hate human wrights. Vi Azerbaijani people in iran,wish to have our languages in our schools and high schools. All nations in iran, Azerbaijani,kurdish, Belouch, Arab, Turkmen peoples wish it.I want persian people to read Humanright as writen in 1948 in united nations.Please do it. We must learn from Switzerlands people to leave in happines., and respect to other nations.

Anonymous said...

من یک کرد ایرانی هستم از هر کس دیگری هم خودمو آرایایی تر میدونم آرزوم اینه بعد از این آخوندهای جنایتکار یک ایران فدارل و مقتدر تشکیل بشه که حتی قسمتهای از کردستان و آذربایجان و ارمنستان رو که خاک ایران هست به ایران برگردونیم خواهش می کنم با این کارا باعث از بین رفتن نام ایران نشیم. آرزوی اعراب، ترک ها و غرب و اسرائیل همه و همه پاک شدن نام ایران از روی نقشه جغرافیایی ...

آرایی ها خم نخواهند شد حتی اگر بلندای آسمان کمتر از قامتشان شود... "کورش بزرگ"

Anonymous said...

men ez merdome farszeban der keshvereman iran, khahesh mikonem, ke kemi khodeshan ra bejaye ma azerbaijaniha begozarend.Aya ma hegg nedarim ke ba zebane maderiye khodman medreseh, ve daneshgah dashte bashim, eger in hegg ra bema gayel nistid, pes rasist hestid, eger gayel hestid, biayid dest der deste hem manende keshvere Swiss, keshvereman ra abad konim, zira keshvere ma mesle Swis keshveri chend melliyeti est.Ma penj melletim ke iran ra teshkil dadeim.Nehayete bishermi est eger begoyim ke mellethayi, Azerbaijan,kordestan, belochestan, erebha, hegg nedaren ez zebane maderishan mesle fars zebanha betore mosavi estefade konend.Pes bayed vagebin, ve basheref bashim.
Men vageen nemidanem ke chera farsha ez huguge heggeye ma der tedris zebanhaye mellethaye diger der iran defa nemikonend.
Nemidanem chera farsha feget ez(bebekhshid) torkekherha(anhayi ki be zeban khod ehteram gayel nistend ve bedonbale rasisthaye fars zeban mi oftend, yeni merize revani hestend)defa mikonend. Men khahesh mikonem ke der gerne 21 Swiss ra olgo gerar dehim.Baver konid ma hem mitonim mesle Swisiha bashim, eger ba sheref ve ba vejdan zendegi bekonim.
Hemye ma iraniha, bayed be ehteram be hemnoan khod ve ba defa ez hogoge ez dest refteye temame melletha der iran der emel hemayet konim.
Moveffeg bashid.

Anonymous said...

اين اقاي anonymuos مطمئنافردي نژاد پرست و ندانسته عامل بيگانه و بي ادب هستند كه توان درك مسائل را ندارندو به خوداجازه ميدهن به افراد توهين كنند.اقايان من به عنوان يك اذري دوستدار فرهنگ و زبا ن خودم هستم اماايران عزيز را دوست دارم و به تمامي اقوام موجود دران از كرد و عرب و عجم ،لر ،گيلكي ،بلوچي و ... احترام ميگذارم و انها را دوست ميدارم فقط متاسفانه عده اي با توهين و تمسخر و تحقير با قوميتها بر خورد ميكنند كه خود اين مسئله باعث بدتر شدن اوضاع و سوئاستفاده دشمنان اين مرز و بوم ميشود.به هر قوميتي يك برچسب تمسخر اميز ميزنند و بعد ادعاي ايراني بودن ميكنند اينان خود بدترينن.
با تشكر

Anonymous said...

Ba selam. Men yek iraniye modafee vageiye hogoge besher hestem. Ensan salem ez lehaze revanpezeshki kesi est ke anche ra ke be khod reva midared, be digeran reva bedaned.Yeni yek farszebane salem ez lehaze revanpezeshki kesi est ke ez hogoge paymal shodeye geirfars zebanan der iran defa koned, ta dest der deste hem keshverman ra azad ve abad sazim. Ba fohsh goften, be jodayiteleb goften, hich moshkeli hell nemisheved.
Her kes fohsh migoyed, bayed bereved pish yek revanshenas ve ya revanpezesh.
Zira ensan salen fohsh nemigoyed.Ba pantorkist goften moshkel hell nemisheved.
Biyayid hemeyemon, khodman ra ba zeman vefg dehim, vage bin bashim, ve ez zaleman, rasistha, merizha fasele begirim.
Men ez hemkarane merhom golamhosein saedi hestem ke revanpezesh bor. Ez dostane semed behrengi hestem, delem por ez derd est ke chera ma iraniha, fohsh migoyim, chera vage bin nistim, chera farszebanha ez hogoge mellethaye diger der iran defa nemikonend, chera maha ingedr merizim, chera ez oropa ehteram be ensan ve ensaniyyet ra yad nemigirim, ve chera mordeperest hestim, yeki bekhatere peyamber sine ch mikoned, digeri bekhatere dariush, ve korosh, mordeperesti ma ra merizter mikoned.
Dobare khaheshem inest khodman ra evez konim der yek mesire ensane.
Men eger be yek mellet beoyem ke biorze est dervag men biorze hestem. Ez koze heman teraved ke der ost.
Ensane adel, memulen moveffeg est, veli dostan baver konid ke der iran, mara bed amozesh dadend.
Zende bashid hemvetenan.
Beyendishim ke ensan bashim.

Anonymous said...

Yadem yek chizi reft. Yek roz men beyeki goftem men ariyayi ve irani hestem, anvegt danshjo bodem. An ferd oropayi bod, goft ke aya ariyayiha ve iraniha heminend ki ma mibinim,edam kerdenha, sengsar kerdenha, fohsh goftenha, drog goftenha, mottehem kerdenha, zolm kerdenha, shoare dadenhaye bija,, poz dadenha, khodra berter ez digeran danostenha(Narsisist, ve ya khod shiftegi). Didem ke kheili ez inha der morede ma iraniha sedg mikoned. An oropayi ostade daneshgah bod.
Bemen goft bro vel kon shoarhayi chon ariyayi boden, boro ez ma yadbegi ke vagebin bashi ne mordeperest, boro hogoge besher ra bekhan ve der ejrayesh telash kon. Bebin ke inheme iraniha chera be oropa penahende shodend, elletesh inest ke ma aryayi nistim, veli adel, monsef, bavejdan, basheref hestim, ve anche ke bekhodmon reva midarim, be shoma iraniha reva midarim, Veli der irane shoma farsha hetta tehemmole inra nedarend ke mellethaye gire fars medreseh ve daneshgah dashte bashend, ve in farsha ariyayi, be rasit hestend.
Dostan biyayid ensan bashim. Hich kes ne berter ve ne bedter aferide shode est we are the same, we are equal. Moteessefem ke tebge amarhaye jedid bish ez 90% ma iraniha niyaz be psykoterapi darim, ta ensan boden, ve ensan shoden ra ez Swisiha yad begirim.
Dostan beraye shoma selmete jesmi ve revani arzumenden.

Anonymous said...

اینکه خنده داره که یک گروه چند نفره درمیان مردم اسم در کنند و این پان ترکها هم از این ها هستند که با حمایت مالی ترکیه الکی شلوغ میکنند و با اینکار میخان در صفوف مردم شکاف بندارند اما آذری هاو سایر مردم ایران همیشه بخشی از این کشور کهنسال بوده اند وگول این مزدبگیرها نمیخورند و از اینکه ما با هم درگیر بشیم رژیم سود میبره و بس

Anonymous said...

BA 25 sal zendeghi ba in farsaye bi sharafe nejad paraste va az nejade paste vahshi be in natije residm haghe in fashista hamon afghanestane.ma torka shoma farsaro adam ham hesab nemiknim shoma ye mosht adamaye ayashe bi sharf hastin ma hamisheye tarikh rais bosim hameye pade shaha ham az rorka bodn, alanam raiseton torke ma khamanei ro tahamol miknim chon torke vali shoma bishrafa ro tahamol nemiknim

Anonymous said...

Men her roz balaterin ra mikhanem ve be karkonane an ehteram gayel hestem.
Ve ez anha mikhahem lotfen ma azerbayjaniha ra beraye khodshan hemveten bedanend, ve kheberhaye merbot be maha ra benevisend, ve yevash yevash ez hegg bish ez 25.000.000 nefer merdome azerbayjan ke der 6 ostan keshvereman zendegi mikonend defa konend. Lutfen balateriniha benevisid ke inheme merdome azerbayjan bezebane maderiye khod bisevadend. In yek faje e est hemvetenane eziz, in yek neslkoshi est. Ez nezer elmi hich fergi beine yek daneshamoze kermani ve tebrizi vejud nedared. Veli kermani ba zebane maderiye khish medreseh ra shoro mikoned ve ba lebane khenden bekhane bermigerded, veli tebrizi, bezor bayed farsi yad begire, chon ke diger hich alternativi vojod nedared. Ha pedere ve ya madere Tebrizi migoyed ,, Haray haray men turkem, Øz dilinde medrese olmalidi her kese, jeni men torkem, ve zebanem ra mikhahem. Sepes fashisthaye irani migoyend ke inha pan torkist veya tejziyeteleb hestend. Men ez shoma ensanhaye khob mikhahem gezavet konid, ke aya hege khod ra khasten yeni tejziye telebi?
Der keshvere hemsaye Afganistan, 3 zebane resmi ez teref dolet hemayet misheved. Peshto, Dari, Torki(8000,000 der shomal keshver, ve reisshon hem general dostum est).
Der Irak kordha daneshgah darend, ve sovale men inest ke in ariyayiha ingeder ez irakiha ve Afganiha hem egeb mande hestend? ve eger nistend ba merdome geir fars dest der deste hem kenare hem bayed pish besoye ejrayie mobemoye gevanine hogoge besher der iran beshend. Men omiden inest ke hemeyeman her roz agahter bashim, donbale ejraye gevanine hogoge besher bashim. Ve eger ma begoyim ke ma bhter ez digeranim, khebere bedi darem, yeni ma merize revani hestim. Ensan salem hergez nemigoyed ke men behterinem, ve ya zebane men behter est ve ya ferhenge men behter est, inha neshaneye naagahi, rasism, shovinism, ve meriziye revani est.
Dostaretem, hemvetene turk ez ostane azerbayjane shergi.
Beraye hemeyetan selameti ve pishreft arzu mikonem.

Anonymous said...

حالا کی گفته کسی که این را نوشته فارس است !؟!

sina said...

امیدوارم آذری‌های عزیز همچین متن‌ها و بحث هارو ندیده بگیرند و خودشون رو جزو ایرانیانی بدادند که هر روز و هرشب در فکر خواهران و بردارن دربندشونن و تمام افکار و وجود خودشون رو وقف رسیدن به اهداف مشترک میکنند.

Anonymous said...

محض اطلاع هر چی تجزیه طلبه بگم که ایران عزیز از این به بعد خاک از دست نمیده.ما جوونای ایرانی نمی ذاریم حتی یک وجب از ایران رو تجزیه کنید.اگر نا راضی هستید می تونید از ایران برید ولی ما دیکه اجازه جدا شدن خاک پاک کشورمون رو نمی دیم.ما همگی ایرانی هستیم و برابر و دارای حقوق یکسان اجتماعی و هزاران سال است که در کنار هم زندگی کردیم و به زندگی در کنار هم ادامه می دهیم. حال اگر عده ای خود فروخته دانسته یا نداسته در دام کسانی چون علی اف و اردوغان و دیگر بد خواهان ایران که در راس آنها جمهوری اسلامی، که حیله گرانه باعث تفرقه بین اقوام ایران شده است، می افتند می تونند از ایران بروند چون ما تا آخرین قطره خونمان از تمامیت ارضی ایران دفاع می کنیم.در ضمن اینم بگم که من پارس نیستم پس پان تورک ها بول نگیرن! به کسانی که آرزوی جدایی در سر می پرورانند بگم که بچرخ تا بچرخیم.پوزتون به خاکه

Anonymous said...

پان تورک های کثیف فقط شروع به اقدام به تجزیه بکنید از سراتون مناره درست خواهیم کرد مرگ بر پان تورک بی هویت دشمن مردم ایران

Anonymous said...

ببین همینه ... شما اونجاتون یه عمره که از جک ترکی میسوزه؟ نه دیگه من تو عمرم بهترین جک ترکی ها رو از دوستای آذریم شنیدم و همه باهم خندیدیم نه به هم. پان ترکهای کثیف اینقدر ابله هستند که یه روز فکر کردند یه بنده خدایی بشون بجای خر گفته سوسک (که تازه نگفته بود) تمام تبریز رو به آتیش کشیدند! تهشو ببینی همه مزدور وطنفروشی مثل خامنه ای هستند چون وقتی بسیجیها به دخترای ترک تجاوز کردند و کشتنشون صداشون در نیومد!

اونایی که یه روز فکر کردند یکی بشون گفته سوسک رگ غیرتشون پکید، کجا رفت غیرتشون وقتی تو این چند ساله اخیر اینطور پلیس و بسیج به نوامیسشون تجاوز کرد؟

ما که فارسیم و تو قلب تهرانیم حکومت آدم حسابمون نمیکنه و هیچ حقی نداریم شما ترکها و کردها فکر کردید تا یکی بهتون گفت نه نژادپرسته؟ او حقوقی که شما ازش دم میزنید ما هم 150 ساله دنبالشیم!

مشکلتون جک نیست وگرنه کشورهای متنوعتر از لحاظ قومی هم همینطور برای قومیتها جوک میسازند و کسی ناراحت نمیشه!

شما خودتونو درست کنید

Anonymous said...

اقایون ترک فارس بلوچ و فکر نمی کنید این کشور زیادی بزرگه و بهتره هر کسی دیگه به فکر سرزمین خودش باشه
با سیاستهای اخیر دولت فخیمه جمهوری اسلامی و قبل از اون دیگه جایی برای ایران دوستی ما اذریها نمونده شما چطور انتظار ایران دوستی از ما را دارید در حالیکه همیشه یا مورد توهینهای شما هموطنان فارس زبان بودیم و یا هزاران لقبی که لایق خودتون بود به ما دادید
اون موقعی که روزنامه ایران اون کاریکاتورهای مضحک را کشید یک نفر از شما از اعتراض مردم اذربایجان دفاع کردید حال مثلا چطور انتظار دارید مردم اذربایجان از واژه خلیج فارس دفاع کنند
بهتر نیست کمی هم منصف باشید
در ضمن شعار ندهید با الدورم بولدورم کاری درست نمی شه این کشور در نهایت تجزیه خواهد شد و هر چه زودتر بهتر

Anonymous said...

نه تنها فارسها بلکه بیشتر ترکها هم از اعتراض مضحک شما درباره اون کاریکاتور دفاع نکردند چون همه تو کف مونده بودیم که چطور فکر کردید اون توهینه؟

اما وقتی میگیم چیشد ناموستونو که ما دیدیم دارند بهش تجاوز میکنند یا میدزدنش شما ساکت موندی فقط نگاه کردی و خندیدی به جیق زدنهای دخترانتون؟َ! یه هو نکشیدین؟

شما هم مملکت خودتونه خلیج فارسشم مال خودتونه .. جنبشهای مردمی هم که میشه مال خودتونه خلیج فارس به نام ایرانه شما اگه جزو ایران هستید همکاری کن اگه نیستی هم مهم نیست! کسی از شما دعوت نکرده از نام خلیج فارس دفاع کنی ... اما همه میدونند که اگر سهمی که ما فارسها هم از این خلیج نداریم به شما نرسه، دوباره تبریز رو بهم میریزید که وای فارسهای نژادپرست سهم ترکها رو از خلیج فارس ندادند!

Anonymous said...

baba ina narahate chi hastan? fekr mikonan manateghe fars neshin mesle orupa shode o faghat sare torka bi kolah moonde? na amoo pato az tabriz bezar birun bebin tu hamin ostan e tehran o fars o khorasan melat tabestun AB nadarand o zemestun bachehashun az sarma talaf mishand!

hamejaye in mamlekat baham kharabe! shoma tanha nisti!

Anonymous said...

بله ولی ببینید اذربایجانی ها به خاطر سالها ظلم به صورت عمومی بر کل مردم ایران و تبعیض نژادی و ظلم بر خودشان چه از نظر فرهنگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که بگید و بخواهید دچار این ناراحتی ها افکار و مشکلات شده اند و حق هم دارند بله اول باید کشور را نجات دهیم بعد به این مسایل بپردازیم ان موقع مردم اذربایجان انتخاب خواهند کرد می توانند در مورد معایب و فوایدش حتما باید صحبت کرد مستقل باشند با ویزای ازاد سفر به تمام نقاط ایران حتی بدون ویزا یا اینکه جزء ایران باشند البته اینو بدونید احتمالا هیچ استان و کشور ترک و اذری زبانی زیر بار حاکمیت یک استان یا کشور که اذربایجان شوروی سابق هست نخواهند رفت بعدا صحبت خواهم کرد مخصوصا فاصله بین کشور اذربایجان از نقطه نظرهای گوناگون با اذری ترکهای ایران این امر یک کشور مستقل اگر هم صورت گیرد ممکن است بعدا مشکلاتی را پیش اورد خود مردم باید تعیین کنند احتمالا باکو زیر چتر تبریز نخواهد رفت تبریز هم زیر چتر باکو اردبیل تبریز را بع عنوان پایتخت قبول نخواهد داشت ارومیه هم احتمالا زنجان را هم وارد کنیم انها هم قبول نخواهند کرد تنها راه حل چند کشور مستقل با مرزهای ازاد و باز با یکدیگر و اگر دوست داشتن ایران خواهد بود کشور اذربایجان غربی اذربایجان شرقی اردبیل و زنجان والسلام نامه شد تمام اول انشاء الله به کمک قدرت خدا و هم حکومت را سرنگون و نابود کنیمم بعد به این قضایا خواهیم رسید ضمنا کردها هم هستن و سرنوشت مشترکی با ترکها دارند به امید پیروزی ما پیروزیم حق بر باطل پیروز است نور بر ظلمت

ارش ازادیخواه خدمتگذار کوچک اینده ملت ایران طراح و مجری طرحها و پروزه های بر اندازی و سرنگونی نرم

Anonymous said...

ادرس ابینجانب در توییتر و فیس بوکhttps://twitter.com/#!/arashazadikhah و http://www.facebook.com/profile.php?id=100001894790599 در فيس بوک arash azadikhah در توييتر arashazadikhah ارش ازادیخواه

Anonymous said...

اون تمدن 2500 ساله شما ترکها رو هم شامل میشه ... نمیخواید؟!

marz said...

لیاقت ما که فریب میخوریم و به هموطنان باهوش و سخت کوش خودمون توهین میکنیم همینه وقتی بدون دلیل فقط چون مد شده جک ترکی میگن ما هم ادامه میدیم و تا چند تا دوست میبینیم میگیم راستی این جک ترکه رو شنیدی و ... و جکهایی که راجع به ملا نصرالدین یا دیگران میگفتند رو به ترکا رشتیه یا لرها میبندیم . حقمونه که بهمون بگن سگ
من که چند سال متوجه این کار غلط شدم و به همه میگم الکی نفرت نکارید

siavash said...

sia

siavash said...

اسی سر سبز وطن اذر ابادگان من از تو جدا یک نفس مبادا ایران من

mnj said...

agha invare donya bad az 3-6 sal to khake ye sarzamine dige zendegi mikonan mian ghasam mikhoran beonvane yek American or Canadian azin maskhare baiza dar nemiara ke began na ma felan jai hastim, chera be meliate madarie khod eftekhar mikonan bad vali migan ma motealegh be keshavri hastim ke darim tosh zendegi mikonim, nemigan khoob hala ma mikhaim joda beshim. Pantokista bad az chandin sal hanouz migan ma turkim ma irani nistim, jalebish ine ke ona omdan be sarzamin iran tajavoz kardan hala edeaie malekiat ham mikonan, in kara ro nakonan ke joke vasashon dar nayaran, beran az Baghaerkhan O Satar khan yad ebgiran.

nima said...

درود خدا به ستار خان و باقر خان . ما همه ایرانی هستیم ظلم هم به همه شده . ترو خدا بیخودی دعوا نکنید . متحد باشید . همه خوبیم

Anonymous said...

باز هم عدل علی
جناب میرحسین موسوی در این بیانیه آخرشون در مورد اعدامها، از حکومت اسلامی سئوال کردند که آیا این همون عدل علی هست که ما می خواستیم و به مردم قول میدادیم؟ به جناب میرحسین باید گفت که آره قربون شکلت حکومت عدل علی همین گه هست.
آخه مرد حسابی تو هنوز هم دست بردار نیستی؟ بعد از سی سال بدبختی و بیچارگی باز هم میخوای حکومت عدل علی به خورد این ملت بدی؟ جناب موسوی، اگر این تعریف هایی که شما از علی میکنی عین تعریف کردنت از خمینی باشه، باید اونوقت رید به حکومت عدل علی.البته شباهتهای علی و حسن و حسین با خمینی و چلاقعلی کم نیست، برای مثال خمینی جونهای مردم رو هزار تا هزارتا میفرستاد روی مین و میکشت ولی پسر خودش رو نمی گذاشت از جماران تکون بخوره. علی هم همه رو با خودش میبرد جنگ و به کشتن میداد غیر از حسن و حسین که میموندن خونه و خانم بازی میکردن
علی در ضمن شبیه این چلاقعلی هم بوده ،30 سال بعد از اینکه عربها ایران رو اشغال کردن و علی خلیفه بود و خودش و بقیه عربهای همدستش دهن مملکت رو سرویس کرده بودن، اگرکسی صداش در میومد یا بهش میگفت عامل حکومت ساسانی یا خوارج و بعد هم میکشتش. مثل کاری که چلاقعلی و دارو دسته اش امروز میکنن
اگر امثال رفسنجانی و خاتمی از عدل علی تعریف کنن خیلی جای تعجب نداره، بالاخره آخوند هستن و بیسواد و غیر از این کس شعرها هیچی دیگه حالیشون نیست.
ولی شما جناب موسوی که آدم درس خونده ای هستی دیگه چرا؟ یعنی شما اینقدر کس خلی که این حرفا باورت میشه یا فکر میکنی ملت اینقدر کس خل هستن که این حرفا باورشون بشه؟
آره ارواح کون جناب رفسنجانی که علی تا مردم باهاش بیعت نکردن حکومت نکرد! آخه مرد حسابی وقتی علی شد خلیفه، قلمرو حکومت اسلامی یک سرش چین بود یک سرش آفریقا. آخه کدوم ایرانی رفت با علی بیعت کرد؟ از این میلیونها آدمی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی میکردن چند تاشون با علی بیعت کردن؟ هیچ کس، جناب موسوی! اونهایی که با علی در کوفه بیعت کردن دویست تا یا سیصد تا عرب سوسمار خور بودن که در حقیقت مجلس خبرگان رهبری اون دوره حساب میشدن. یک مشت عرب بیکار و مفت خورکه دست چپشون تسبیح بود و با دست راست با خایه هاشون بازی میکردن وبعد همون دست راستشون رو گذاشتن تو دست علی و باهاش بیعت کردن
جناب موسوی، قربون شکلت، این کس شعرهای علی و حسن و حسین وکوفت و زهرمار رو بگذار همون آخوندهای جاکش تعریف کنن و چارتا پیرزن چادر بسر رو به گریه بندازن. تو که آدم باسوادی هستی آخه یک چیزی بگو که یک دردی از ملت دوا کنه

Anonymous said...

فرقی ندارد تنفر و خشونت و کلام زشت را به چه زبانی بیان کنی اولین چیزی را که با این نوع حرف زدن زیر سوال میبری عقیده ای است که سعی داری از آن دفاع کنی

Anonymous said...

کاش ترکستان صدها سال پیش از ایران جدا شده بود تا شاهان و رهبران بی عرضه ترک به جای اینکه این مملکت را ویران کنند عقده های خود را سر همان مردم خودشان خالی کنند

اهورا said...

من اصلا نمي دونستم اينهمه بي سواد داريم كه فراموش كردن كه عثماني ها چه بلايي بر سر تبريز و آذرآبادگان آوردن ٍ امروز كساني كه دم از تجزيه ميزنند بايد ياد آور شوم كه مانند سيد هاي ايراني كه دم از اتصالشان به اعراب مي زنند و خونشان را رنگين تر مي دانند آيا همان باقي ماننده لشكر عثماني ها هستند ؟

Anonymous said...

زنده باد ایران زنده باد آذربایجان
درود بر ستارخان درود بر محمد حنیف
مرگ بر خامنه ای مرگ بر موسوی
آذربایجان برای ایران و ایران برای آذربایجان

Anonymous said...

دست در دست هم دهيم به مهر ميهن خويش راكنيم آباد
درود بر مر دم فهيم آذربايجان
درود بر مردم غيور كردستان
درود بر لرستان و بلوچستان عزيز
درود به گيلاني و مازندراني شجاع

ما مردم ايران هرگز از همديگر جدا نخواهيم شد. قدرت ما در اتحاد ماست

ايران اگر آباد شود جهان آباد خواهد شد
درود بر ايران درود بر انسانهاي شايسته خدا در هر آب و خاكي
من ايران و همه قوميتهاشو دوست دارم
من هميشه بهشون افتخار كردم و ميكنم
اما ديگه اجازه نميدم كسي اونا رو مسخره كنه
چه كسي جرات داره كريم خان زند و ستار خان و ميرزا كوچك خان ، ابر مردان ايران رو مسخره كنه؟
هرگز چنين مباد
ناداني به پاپايان رسيده
درود بر ايران آباد

نمینی said...

تعجب می کنم از ملت جدایی طلب! که نمی بینند اروپا در تلاش آن هست که بمانند ایران زمین تمامی خلق ها باهم ، متحد زندگی کنند !!و در کنارش همین اروپایی ها جدایی طلبان را جهت ایجاد نقاق و فتنه در ایران زمین کوک می کنند!!؟
سواری دادن کورکورانه تا کی برادر؟؟
تاآلت دست دشمنان ایران زمین باشیم و مدعی شویم که آزادی خواهیم ؟؟؟
آزادی خواهی که درزیرسایه حمایت قاتلان و دشمنان این آب و خاک باشد اسمش آزادی نسیت بلکه یابو صفت دنبا له روی کردن از فرامین دشمنان اتحاد ملی و نوروز ماست!!>

ahura said...

ترکها یک قوم دوره گرد بودن که هرجا آب علفی برای گاو و گوسفنداشون پیدا می شد همونجا اطراق می کردند. برای همینه که از یونان تا چین پره از این موجودات چشم سفید و نمک به حروم که هر جا ساکن شدن اونجا رو به گند کشیدن و احساس تملک کردن.
برید گمشید از این کشور بیرون عوضی ها اینجا دیگه براتون علوفه پیدا نمیشه

Anonymous said...

من خودم یک فارس اصفهانی هستم و میگویم توهین به آذرآبادگان توهین به ایران است
توهین به مردم شریف آذربایجان توهین به من فارس است
آن افراد بیشعوری که ندانسته به هموطن خود توهین میکنند را باید فعلا جزو افراد علیل مغز حساب کنیم تا خدا آنها را شفا دهد.
ما ایرانیان بدون سردار ملی ستارخان چیزی برای افتخار در دوره معاصر نداشتیم.
زنده باد ایران زنده باد آذربایجان

Anonymous said...

5. [url=http://www.mulberryhandbagssale.co.uk]Mulberry Mitzy Bags[/url] Nepal is going through a very difficult time at the moment. [url=http://www.goosecoatsale.ca]canada goose expedition[/url] Nwqkljtcg
[url=http://www.pandorajewelryvip.co.uk]pandora store[/url] Yehkktjji [url=http://www.officialcanadagooseparkae.com]canada goose jacket sale[/url] dytzcwmpd