وبلاگ نویسی به سبک دکتر خزعلی


فلانی از فرزندان کسانی که در ماجرای قتلهای زنجیره ای بدست سعید اسلامی یهودی و روح الله حسینیان کشته شده بود را در زندان دیدم. خانوادگی دستگیر شده و همگی زیر حکم اعدام بودند زیرا فتوای محاربه و مهدورالدم بودن آنها را یکی از علمای قم داده بود. گفت که گویا در زمان قتلهای زنجیره ای به فرمان رفسنجانی، یکی از فتوا دهندگان به قتل متفکران، معظم له (پدر) بوده اند. برایش توضیح دادم که ممکن است درمورد 112 نفر سری اول اینطور باشد ولی واقعا ته دل معظم له هیچ چیزی نیست. بسیار خوشحال و متحول شد و گفت سلامش را به معظم له برسانم. آزاد که شدم سلامش را به معظم له رساندم. معظم له بر خلاف میل آبجی اقدس فرمودند که خدا رحمتش کند. از خوش قلبی معظم له خوشحال شدم، اما نفهمیدم از کجا می دانست که او اعدام شده است.

(در مطلب بعد درباره پدر احمدی نژاد بیشتر افشاگری می کنم)No comments: