پان چُرتیسم یا پان شورتیسم، مسئله این است

عیددیدنی، خانوم بچه ها به عمو گله می کرد که ما تا یه جا می رسیم فلانی، یعنی اینجانب زود می ره تو چرت و می خوابه.
زن عمو می گه:" اینا خانوادگی همه شون همینن!".
عمو ناصر خیلی جدی در اومده که:" آدم سیاسی فعال همینه، ما همه مون جزو جنبش پان چُرتیسم هستیم".
خانوم بچه ها می گه خب حالا چرا با شورت؟؟
زن عمو باز می گه: " خانوادگیه اینم، عادت می کنی".
عمو می گه:" دقیقا، آخه ما جز جنبش پان شورتیسم هم هستیم".


(خواهشا به پان توورکیسم ها بر نخوره، هنوز هر چی هم که عقیده تون باشه هموطن مایید. به جان عمو ناصر محض خاطره و خنده حرف عمو رو نوششتمش)

No comments: