آموزش تاریخچه فشرده روابط جمهوری اسلامی و امریکا در 1 دقیقه (از چماق و صدام تا چماق و ماه عسل)


متاسفانه برخلاف ادعاهای امریکا، این کشور حتی یکبار یک هویج واقعی به این خ.ر و جمهوری اسلامی نشان نداده است. شاید اگر تا بحال به جای اینهمه چماق و کیک و نوشابه، یه هویج واقعی به اینها نشان می داد، مشکلات ایران بطور کامل حل می شد. تاریخچه روابط و استراتژی های امریکا برای ایران (که در ذیل آمده است) نمایانگر این نکته است که این ایالات متحده امریکایِ ذلیل مرده از دادن یک هویج واقعی به خ.ر و ا.ن امتناع می کند. و به همین دلیل خ.ر و ا.ن و باقی سیاستمداران ایران طبق یک سنت اصیل همیشه چماق را انتخاب کرده اند.

1360-1367 ---------------------------------------> چماق و صدام

دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی ----------------> چماق و انجیل

دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی ----------------> چماق و کیک هویج

دوره اول ریاست جمهوری خاتمی ---------------------> چماق و نون خامه ای

دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی ---------------------> چماق و چماق کوچکتر

دوره اول ریاست جمهوری ا.ن ------------------------> چماق و چماق

اوایل دوره دوم ریاست جمهوری ا.ن ------------------> چماق و چماق بزرگتر (+ اشانتیون جنبش سبز)

سال دوم ریاست جمهوری ا.ن -------------------------> چماق و حمله به تاسیسات اتمی (+ اشانتیون جنبش سبز)

سال سوم دوره دوم ریاست جمهوری ا.ن --------------> چماق و بمب به پایگاههای نظامی (+ اشانتیون جنبش سبز)

1 سال بعد ---------------------------------------------> چماق و ماه عسل ایران و امریکا

No comments: