عکس های کمیاب از آبتنی مصدق در تفریگاه دربند

دکتر مصدق که آن زمان به مصدق السلطنه مشهور بود از جمله کسانی بود که به کوه گردی و طبیعت علاقه داشت. این تصاویر استثنایی که نشان دهنده حضور مصدق با تعدادی از دوستانش در کنار رودخانه درکه است گویا مربوط به آغازین سال قرن چهاردهم هجری شمسی (1300) است. سالی که مصدق پس از جریان کودتای سید ضیاء از شیراز بازگشته در انتظار انجام وظیفه دیگری بود. نقل از سایت مرکز اسناد انقلاب


No comments: