پر شدن پروازهای همه خطوط هواپیمایی داخلی و خارجی به دبی از 20 اسفند تا 20 فروردین

مردمی که دیگر نمی توان شناخت،
یکی به نان شب محتاج و دیگری اسیر اینکه میلیاردها پول باد آورده را در کجای این جهان بتپاند جز ایران که بی صدمه سودی بیابد


در مملکتی که مدیران و رژیمش ادعای کشور امام زمانی را دارند، مردم خودشان هم تاب یک روز عید ماندن در خانه و سرزمین خود را ندارند. به چه دلخوشی بمانند؟؟؟ که پیام نوروزی 4-5 ابله احمق از خود راضی و عقب مانده را بشنوند؟؟ که در کوچه و خیابان مزاحم خانواده شان بشوند؟ ؟ که شادمانی های عیدشان با برنامه های عقب مانده و احمقانه صدا و سیمای ضرغامی پرشود؟؟ که شادمانی شان مشروط شود به فتوای 10-20 حیوان عقب مانده دوره زمین شناسی اول که در قم نشسته اند که کفششان را از عمامه شان تشخیص نمی دهند؟؟
بماند. امروز که این را می نویسم دیگر پیدا کردن بلیط دبی در کشور عربی امارات تقریبا غیر ممکن شده است. برای گذراندن عید پارسی برای سفر دو نفر از همکاران به امارات درخواست بلیط کرده ایم که حوالی 22 مارس در دبی باشد و پس از یک ملافات کاری به یکی از کشورهای اروپایی سفر کنند. از 10 آژانس هواپیمایی که سپرده ایم، بعد از 5 روز یکی اعلام کرده است که شاید برای ما یک بلیط پیدا کنند ، آنهم در بین پروازهای "فوق العاده" به شهری به نام "دبی"، انهم با هواپیمایی "تابان". مردم ایران به چه بدبختی افتاده اند که برایشان 7-8 فروشگاه بزرگ را دیدن، و بی سر خر رژیم محبوبشان لباس پوشیدن، تفریح خیلی بزرگی است. همین روزها احمدی نژاد ادعا می کند که در دوره او آنقدر مردم در رفاه بوده اند که سفر کوچکشان به دبی بوده است و این از برکات امام زمان است.
شرم بر انقلابیون 57 و نفرین نسل من بر شما تا ابد!


1 comment:

پریسا said...

شرم به انقلابیون ۵۷ و نفرین نسل ما تا ابد گریبانگیرشون