برخورد ماموران امنیتی لیبی با ایمن العبیدی که نیروهای طرفدار قذافی او را شکنجه و به او تجاوز کرده اند و توجیه تلویزیون دولتی لیبیدر آغاز واکنش بی رحمانه نیروهای قذافی بر این زن نمایش داده می شود و پس از آن ویژه برنامه تلویزیون دولتی لیبی برای توجیه جنایتی که رخ داده است.

مجری تلویزیون دولتی تلاش می کند او را فردی روانی معرفی کند که حتی قبیله او "ال عبیدی" او را به خاطر این کار طرد خواهند کرد.

"هلا المیصراتی" مجری ادعا می کند که به عده زیادی از دختران لیبیایی توسط آزادیخواهان تجاوز شده است و هر روز مردم تعداد زیادی دختر را به بیمارستانها می برند تا از آنها آزمایشهای لازم در این مورد گرفته شود.

مجری می گوید که چون ایمن العبیدی از تجاوز خود حرف زده است پس کل داستان یک نمایش بیشتر نیست (یاد احمدی نژاد افتادم که ادعا می کرد شهادت ندای ما تنها یک نمایش بوده است)، زیرا در فرهنگ سنتی قبیله ای لیبی دختران تجاوز به خود را فاش نمی کنند.

او شبکه الجزیره را شبکه خوک ها می نامد و می گوید آنچه این شبکه های احمق پست می گویند تنها در راستای منافعی است که در لیبی دارند.

مجری می گوید که بدنبال مصاحبه با ایمن و یا خواهر او بوده است. او می گوید که ایمن فبول کرده است که تنها با یک شبکه لیبیایی صحبت کند و نه یک شبکه خارجی مثل الجزیره یا العربیه. مجری ایمن را فاحشه خطاب می کند و می گوید " حتی فاحشه ها هم بعضی وقتها غرور ملی دارند".

مجری می گوید که بهر حال ما یک جلسه ای با ایمن خواهیم داشت و با دوربین مخفی حرفهای او را ضبط می کنیم و به مردم نشان خوایم داد که حرفهای او تنها یک نمایش بوده است.

No comments: