پیشنهاد وتوی همه خبرهای مرتبط با سخنان پوچ خامنه ای و احمدی نژاد برای نوروز

در سال نو، همه اخبار مرتبط با سخنان خامنه ای و احمدی نژاد را وتو (بدون رای و یا بای رای منفی) کنیم.

No comments: