دوباره ...قم؛ شهر بی دفاع


این شهر زنده است

تشییع جنازه آقای منتظری

امروز، 27 مهرماه 1389، قم هشتمین شهر پر جمعیت ایران آماج هجوم مزدورانی بود که به زور دروغ و پول شهر مظلوم را به تصرف کوتاه مدت خود در آوردند تا دیوان مشروعیتی لحظه ای و دروغین بیابند.

شهر قم و مردم آن در دستان سرد و پیر و پلشت اسلامیون همیشه مرا به یاد فیلم "رم شهر بی دفاع" ساخته روبرتو روسیلینی می اندازد که داستان شهر رم در زیر چکمه های نظامیان فاشیست آلمانی را روایت می کند ... همین تعبیر مرا بدانجا می برد تا بگویم و بنویسم "قم شهر بی دفاع".

شهر قم بدون اینکه به خودی خود مردمی خشک مذهب داشته باشد، بیشترین جداسازی های زن و مرد در اماکن عمومی را داراست، از بانک و اتوبوس و دانشگاه و فروشگاه گرفته تا پارک ها و ادارات. (بماند که این جداسازی هیچ وقت شامل طلاب و آخوندها نمی شود و آنها در رفت و آمد به بخش های مربوط به زنان آزادند).

جو خشک حکومت نظامی و مذهبی در شهر قم به گونه ایست که این شهر را به بیمارترین و جرم خیز ترین شهر ایران تبدیل کرده است و سالهاست که بودن شهر قم در صدر آمار جنایت، تجاوز، طلاق، زنا، عرضه فیلم های پورن، اعتیاد، ایدز... امری عادی محسوب میشود.

با این همه جوانان این شهر و اندیشه آنان فاصله ای تاریخی و عمیق با نسل قبل خود دارند. جوانانی که آنچنان به افکار معیوب روحانیان اسلامی پابند نیستند.

امروز خامنه ای در حالی به شهر قم وارد شد که هزاران هزار نفر از تهران و شهرهای اطراف با همه امکانات به این شهر آورده شده بودند تا رژه مشروعیت دیکتاتور کامل باشد. رادیو تلویزیون ساعتها بطور زنده و غیر زنده تصاویر حضور مزدوران را به نمایش گذاشت تا بگوید که جمعیتی که مشتی است از خروار عاشقان ولایت ( و در حقیقت بیشتر از همه آنها) به استقبال آمده اند.

به نظر میرسد اینان، تشییع منتظری بر دوش مردم قم و تهران را فراموش کرده اند که بار دیگر به آنها "نه" می گفتند. تشییعی که کسی آنرا در بوق نکرده بود، تا توانستند در زمان آن تغییر ایجاد کردند و در برخی ساعات به بستن راهها پرداختند، اما شد آنچه که بایست میشد.

تشییع جنازه آقای منتظری

تشییع جنازه آقای منتظری

در این بین خامنه ای از واقعه عاشورای 88 هم سخن به میان آورد تا ترس خود را پنهان نکرده باشد، و مردم مظلوم در روز عاشورا را "میکرب" نامید. و همچنین از انتخابات گفت که چه شوری داشت و نتایج آنرا پنهان داشت. گویا قرار نبود که ببینید و جرات آنرا نداشت به یاد بیاورد چگونه رای مردم را خود به سرقت برده است و روز عاشورا روزی بود که مردم به مظلومیت رای خود را طلب می کردند. یکیشان رای همین مردم شهر قم، که نتایج نظرسنجی پیش از انتخابات نشان میداد که احمدی نژاد در این شهر پر تبلیغ و دروغ چه مایه طرفدار دارد.

نتیجه نظرسنجی نیروی انتظامی درباره رای احتمالی مردم شهر قم

مردم قم، این شهر بی دفاع، همیشه به چشم مردمی خشک مغز و متعصب دیده شده اند، اما نه اینچنین است که میپنداریم. و اگر آزادی بود، مردم این شهر چونان دیگر شهرهای ایران در شمال و جنوب و شرق و غرب تشنه آزادگی دانایی اند....اما صد افسوس که نفرین کثیف تاریخ و روحانیت پلشت اسلام این شهر را خانه عنکبوت خود ساخته است. روزی را اما آرزو میکنم تا آزاد ببینم این شهر را که قدمتی 2000 ساله و ریشه ای در تاریخ پر شکوه ایران دارد.

1 comment:

masoud said...

خدا خیرت بده که یه مقدار از واقعیت ها و دردهای مردم قم رو گفتی, دستمریضاد