احمدی نژاد: پایین آوردن ارزش ریال استراتژی ملت ایران است


"دنیا بداند که ما انقدر ارزش ریال را پایین میاوریم که صادرات دنیا به ایران قطع شود، و انقدر کارخانه هایمان را تعطیل میکنیم که هیچ کس در دنیا هیچ چیز برای استفاده نداشته باشد و همه از گرسنگی بمیرند... و این وعده الهی و استراتژی ملت ایران است."

فالس نیوز- احمدی نژاد بامداد امروز با دیدار با خودش در آیینه اظهار داشت:" شما ملت ایران، شخصیت برجسته ای در دنیا هستید، شما دارید دنیا را مدیریت میکنید".

رییس جمهور منتخب در حالیکه انگشت دماغی خود را با زیر شلواری پاک میکرد، بعنوان حرف اضافه اظهار داشت:" شما ملت ایران، کاری کرده اید که دولتهای بزرگ دنیا دیگر سر جای خودشان هم نتوانند بنشینند (اشاره با ترک صندلی ها در سازمان ملل) چه برسد به سر جای دیگران. امروز روزی است که شما بعنوان نخبگان مدیریت جهان در همه جا شناخته میشوید و برای بیانات شما 2 میلیارد و خرده ای کامنت میگذارند، که میشود 63 درصد دنیا".

وی در حالی که در جلوی آیینه سوراخ ..ون خود را از روی زیر شلواری میخارید افزود:" شما ملت ایران توانستید 63 درصد ایران را به 63 درصد جهان صادر کنید.... و از همین جا معلوم میشود که دول های بزرگ... نه... دولت های بزرگ فهمیده اند که ملت ایران در یک میلیاردم ثانیه 63 درصد تولید میکنند و ما نیازی به غنی سازی 20 درصدی آنها نداریم".

رئیس دولت ایران ضمن درآوردن زیرشلواری و پوشیدن شلوار بیرون، ضمن تکاندن شپشهای جیب شلوار اضافه کرد:" اینجوری ها هم نیست که شما مردم ایران ورشکست شده باشید. دول ها ...نه ...دولت های بزرگ دنیا شما را تحریم کردن... شما ملت ایران گفتید که به یه ورش... بعد خودشان آمدند و پیغام فرستادند در قاطی نامه هایی که به من میرسد که .." به کدوم ورش"؟. من همین جا اعلام میکنم که منت کشی نکنید.... نگذارید که ملت ایران شما را تحریم کند تا شما 150 درصد دنیا همه تان از گرسنگی تلف بشید".

وی اضافه کرد:" ملت ایران امروز خودش دارد یواش یواش قیمت ریال را پایین میاورد تا سهم صادرات ایران در منطقه برود بالا و خشتک دشمنان انقلاب بیاید پایین. این یک دستاورد بزرگ برای ملت ایران است"

{غریو تکبیر ملت ایران (شخص خودشان) و در ادامه غریو " خفه شو خل و چل" همسر رییس جمهور}

ایشان گوشزد کرد:" همین کار را چین با امریکا کرد و نتیجه نداد، اما ما میکنیم و نتیجه میدهد تا بفهمند که کی دارد کجا چی چی را اداره میکند."

در خاتمه ایشان ضمن بازدید نهایی خود در آیینه گفت:" ای مرده شور قیافه ایکبیری پوفیوز شما را ببرد که میخواهید دنیا را اداره کنید، ای شاشیدم به اون دنیایی که شما آنطرف میز مذاکره اش نشسته باشی، برو گمشو بیرون مرتیکه خل و چل. از جلو چشمم گم شو تا نیومدم جرت ندادم."

شاهدان ادعا کرده اند که 2 جمله آخر را خانم رییس جمهور ادا کرده اند که دفتر رییس جمهور ضمن تکذیب خبر، اسناد آن را برای انتشار به فالس نیوز ارسال کرد.

1 comment:

پریسا صفرپور said...

ای بابا شما هم که طنز نویس خوبی از اب درامدی
خدا قوت
اگرچه به قول میرزا جان طنز تلخ نویسی
گویی ماموریت ویژه ای است
می بایست خوب انجامش داد خدا قوت