دختران فلسطین؛ جنگ و حماس و ایران و سوریه اگر نباشند

شادمانی، حق از دست رفته دختران فلسطین
4 comments:

پریسا said...

اوضاعشون که بدک نیست از ما بهترند هنوز
هرچند تمام و کمال نیست

greenart said...

این اوضاعشون نیسا پریسا جان، خیلی وضعشون بدتر از این حرفاست... این عکسها رو من از 30 تا منبع جمع کردم به زور...نه آزادی دارن، نه مدرسه، تو کوچه خیابون هم که زیر دست لاشخورهای حزب الله و حماس هستن

اردوان کوشا said...

عزیز جان
توی شرق ممکنه بگین که در کدوم کشور وضع طایفه اناث درسته؟
بدبختی اینجاست که وضع همه قناسه. چه ذکورش چه اناثش.
این عکسها ولی گویای یک چیزی بودن. کمی که محیط باز بشه صورت مردم هم باز میشه. دوباره میتونن که تا حدی طبیعی زندگی کنن. میتونن برقصن. میتونن از گل خوششون بیاد. میتونن کمی بی خیال باشن.
اینجاس که ادم متاسف میشه و متوجه میشه که چقدر از طبیعی بودن خودمون فاصله گرفتیم.
عزیز جان. تفاهم داشته باش که حال و حوصله بحث در اینمورد ندارم که کی مقصره؟
اگه از من بپرسی. میگم همه.
اردوان

اردوان کوشا said...

سلام
میخواستم بگم با اجازه تون اپم .
اردوان