از اون "بالا" میای، کلاً لنگر نداری

برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

این لینک بر مبنای پست قبلی برای بالاترین ارسال شد که طبق مطلب مندرج در سایت به دلیل "خشونت آمیز"!! بودن و "تشویق به خرابکاری" !! از این سایت حذف شد.

این مطلب پس از 16 ساعت و با بیش از 130 رای مثبت و 80 رای منفی و با بیش از 80 کامنت و 1875 کلیک از بالاترین حذف شد.

کسانی که مطلب را به دقت خوانده اند می دانند که این مطلب نه خشونت آمیز بوده است و نه تشویق به کاری خاص. در حقیقت اگر این مطلب تشویق به خرابکاریست، ویدیوهای اخیر مهران مدیری قتل عمد باید در نظر گرفته شود. در مورد کپی رایت آثار ایشان نیز هم اکنون طرفداران باهوش ایشان بی توجه به قانون مقدس کپی رایت در حال انتشار دایم ویدیوی اخیر ایشان در اینترنت و سایت بالاترین هستند، بدون اینکه به تشویق امسال من نیاز باشد. بهر حال امیدوارم روزی فرا برسد در بین هموطنان ما که سگ ها بسته باشند نه سنگ ها.


زنده باد جامعه مجازی و واقعی آزادNo comments: