تحویل ریگی توسط مقامات امنیتی پاکستان (ISI)

شبکه الجزیره اعلام کرد که مقامات پاکستان هفته گذشته عبدالمالک ریگی را به ایران تحویل داده اند. مقامات رسمی پاکستان تا کنون هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده اند، این در حالی است که این موضوع موضوع مباحث و مذاکرات متعددی بین مقامات ایران و پاکستان بوده است. سکوت معنی دار پاکستان، اخبار غیر رسمی در مورد تحویل ریگی به ایران توسط مقامات امنیتی پاکستان را گسترش داده است.

دو پاراگراف زیر ترجمه بسیار کوتاه از خبر 2 منبع مختلف درباره تحویل ریگی به ایران است.

پاکستان ریگی را به ایران تحویل داد. این خبر اضافه می کند که این عمل می تواند برای تشویق ایران برای معامله با پاکستان در خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند باشد. مقامات پاکستان پیشتر برادر ریگی کوچکتر ریگی را به ایران تحویل داده بودند.

شرایط تحویل ریگی واضح نیست. مسدئولان ایرانی ادعا می کنند که ریگی را در حین پرواز با یک هواپیمای کوچک از پاکستان به امارت دبی دستگیر کرده اند در حالی که هواپیما را مجبور به فرود در خاک ایران کرده اند. اما قبایل بلوچ در مناطق تفتان بلوچستان پاکستان می گویند که ریگی در خاک پاکستان توسط نیروهای امنیتی پاکستانISI دستگیر و به ایران تحویل داده شده است. مقاله دوم اشاره دارد که تحویل ریگی می تواند منافعی برای کنترل منطقه خود را در بر داشته باشد. زیرا گروه ریگی و جندالله در قبال حمایت شدن توسط القائده و گروه ضد شیعی "لشگرجانگوی" خدماتی را برای عبور نیروهای القائده بین ایران و پاکستان ارائه می داده است.

در لینک خبری downews می بینیم که ایران پیشتر از پاکستان برای تحویل ریگی درخواست کرده بوده است.

http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/LB25Df02.html

http://thedawn.com.pk/2010/02/23/pakistan-hands-over-2nd-rigi-brother-to-iran/

http://www.dawnnews.net/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/13+pakistan+iran+to+continue+anti-terror+cooperation-za-06

No comments: