وقتی رضا پهلوی با جعبه ول می ده برای حزب الله و میگذارشون کنار "کو-کلوس-کلان" ها


بعضی وقتها چه حالی میده یه نفر مثل رضا پهلوی به قول ما بچه جنوب شهری ها با جعبه ول وی ده برای این نظام و همه تندروهای اسلامی. رضا پهلوی توی این فیلم همونطور که به آزادی عقیده همه گروههای سیاسی تاکید می کنه، همه تندروها (از جمله خامنه ای و جنتی و احمد خاتمی و ده نمکی و الله کرم و بقیه شون) رو می گذاره کنار نژادپرستهای دیوانه امریکایی که هیچ جایگاهی بین مردم ندارن. نژادپرستهای تند رویی با عنوان "کو - کلوس – کلان" که همه به چشم دیوانه ها به اونا نگاه می کنن. حالا رضا پهلوی حزب اللهی ها رو می گذاره کنار اونها. یعنی نه تنها دیوانه و وحشی هستند بلکه هیچ جایگاه منطقی هم در بین مردم ندارن. ولی با این همه حق دارند که در آینده ایران وجود داشته باشند. دقیقه 1:40. فیلمش جدید نیست ولی جالبه دوباره دیدنش. امیدوارم یه روزی اینا رو از زبون میر حسین بشنویم.


No comments: