سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در آرامگاه کورش

محمد رضا پهلوی هیچ گاه نگفت : کورش بخواب که من بیدارم. بلکه گفت :کورش بخواب که مردم ایران بیدارند تا از سرزمین تو پاسداری کنند.

كورش!

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

شاه هخامنشي،

شاه ايرانزمين،

از جانب من، شاهنشاه ايران،

و از جانب ملت من،

بر تو درود باد.

در اين لحظۀ پرشكوه تاريخ ايران، من و همه ايرانيان، همه فرزندان اين شاهنشاهي كهن كه دوهزار و پانصد سال پيش بدست تو بنياد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستايش فرود مي آوريم و خاطرۀ فراموش نشدني تو را پاس ميداريم.

همۀ ما در اين هنگام كه ايران نو با افتخارات كهن پيماني تازه مي بندد، ترا بنام قهرمان جاودان تاريخ ايران، به نام بنيانگذار كهنسال ترين شاهنشاهي جهان، به نام آزادي بخش بزرگ تاريخ، به نام فرزند شايستۀ بشريت، درود ميفرستيم.

كورش!

ما امروز در برابر آرامگاه ابدي تو گرد آمده ايم تا بتو بگوئيم:

آسوده بخواب كه ما بيداريم،

و براي نگاهباني ميراث پرافتخار تو همواره بيدار خواهيم بود.

سوگند ياد ميكنيم كه آن پرچمي را كه تو دوهزار و پانصد سال پيش برافراشتي همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهيم داشت.

سوگند ياد ميكنيم كه بزرگي و سربلندي اين سرزمين را بعنوان وديعه اي مقدس كه گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده اي پولادين حفظ خواهيم كرد،‌و اين كشور را سربلندتر و پيروزتر از هميشه به آيندگان خويش خواهيم سپرد.

سوگند ياد ميكنيم كه سنت بشر دوستي و نيك انديشي را كه تو اساس شاهنشاهي ايران قرار دادي، همواره پاس خواهيم داشت و همچنان براي مردم جهان پيام آور دوستي و حقيقت خواهيم بود.

در اين بيست و پنج قرن، كشور تو و كشور من، شاهد سهمگين ترين حوادثي شد كه در تاريخ جهان براي ملتي روي داده است، و با اينهمه هرگز اين ملت در برابر دشواريهاي گران سر تسليم فرود نياورد.

در طول دوهزار و پانصد سال، هر وجب از خاك اين مرز و بوم با خون دليران و جانبازان ايران زمين آبياري شد، تا ايران همچنان زنده و سربلند بماند، بسيار كسان بدين سرزمين روي آوردند تا آن را از پاي در آورند، اما همۀ آنان رفتند و ايران بر جاي ماند و در همۀ اين مدت، عليرغم تيرگيها، اين سرزمين فروغ جاودان همچنان تجلي گاه اخلاق و كانون ابدي انديشه باقي ماند. اكنون ما در اينجا گرد آمده ايم تا با سربلندي به تو بگوئيم كه:

پس از گذشت بيست و پنج قرن، امروز نيز مانند دوران پر افتخار تو، نام ايران در سراسر گيتي با احترام و ستايش بسيار در آميخته است.

امروز نيز همانند عصر تو، ايران در صحنۀ پر آشوب جهان پيام آور آزادگي و بشر دوستي و پاسدار والاترين آرمانهاي انساني است.

مشعلي كه تو بر افروختي و در طول دو هزار و پانصد سال هرگز در برابر تندبادهاي حوادث خاموش نشد، امروز نيز فروزان تر و تابناك تر از هميشه در اين سرزمين نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از مرزهاي ايران زمين بسيار فراتر رفته است.

كورش!

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاريخ ايران و جهان،

آسوده بخواب، زيرا كه ما بيداريم و همواره بيدار خواهيم بود

3 comments:

پریسا said...

Drood be sharafet delaavar

مجتبی said...

تو که به بهنود فحش می دی که چرا تاریخ را وارونه جلوه می ده، خب خودت هم که همین کارو می کنی
پس شاه اون جمله رو نگفت؟
عجبا
گاهی بد نیست آدم یه نگاهی هم به چشماش بندازه
فیلمش موجوده این یکی

Anonymous said...

مجتبی. اینجا اشاره نشده که شاه اینو نگفته، ولی منظورش مردم ایران بوده و نه شخص خودش. متن رو که بخونی کاملا معلومه. می گه:
كورش!

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاريخ ايران و جهان،

آسوده بخواب، زيرا كه ما بيداريم و همواره بيدار خواهيم بود